Rušenje zidova

Rušenje zidovaRušenje zidova nezaobilazna faza kada su građevinski radovi u pitanju, a najčešče i prva faza za renoviranju stana.

Rušenje zidova zahteva vise od dobre volje, jer postoje mnogi rizici kao sto su ugrožavanje statike objekata, oštećenja na instalacionim mrežama, povreda onog ko obavlja rušenje zidova. Zato je takav posao uvek bolje prepustiti profesionalicima koji su obučeni da sve rizike svedu na minimum.

Rušenje zidova i bezbednost na radu

Kada se pominje rušenje zidova vrlo je bitno staviti akcenat na bezbednost kako objekta, tako i onog ko obavlja rušenje, zato osim adekvatnog alata potrebno je imati i adekvatnu zaštitnu opremu kako bi rušenje zidova proteklo uspešno.

Odvoz šuta je stavka koja ide uz rušenje zidova, Adaptico obavlja i ovu vrstu usluge, organizujemo pakovanje šuta u džakove, iznošenje i odvoz šuta na deponiju.

Adaptico u svojoj ponudi nudi i rušenje većih razmera, kao što je rušenje objekata, potpornih zidova, trotoara, itd… Ovakva vrsta rušenja obavlja se mašinski, sa bagerima i ostalim potrebnim mašinama. Kao i kod rušenja zidova i ovo mora obaviti obučen kada sa iskustvom jer posledice i rizici mogu biti i veći nego kod rušenja zidova.

Kada se vrši renoviranje kupatila i rezerviše keramičar Beograd u dosta slučajeva klijenti imaju potrebnu za rušenjem nekog od zidova. Zbog vodovodnih instalacija treba obratiti pažnju na cevi a to je najbolje kada vodoinstalater Beograd bude u komunikaciji sa nama i da nam smernice.

Cene za rušenje zidova

Cena rušenja zidova zavisi od nekoliko faktora, prvi od faktora su debljina zida, vrsta materijala od kojeg je zid napravljen. Na cenu rušenja zidova može uticati i sprat na kojem se zidovi nalaze, pozicija zida, kao i da li se zid nalazi u nameštenom stanu, jer je proces znatno delikatniji, zbog same zaštite ostatka stana. Za rušenje objekata u celosti nam se možete obratiti.

U ovu vrstu radova možemo navesti i ostale vrste rušenja koje obavljamo, a to su: rušenje starih maltera, keramičarskih pločica, podova, pregradnih gipsanih zidova, stare stolarije, itd…Kada gipsani radovi budu gotovi vršimo odvoz gipsa i pratećeg materijala.


error: Content is protected !!