Gipsani radovi Beograd

gipsani-radoviKada je strukturni deo radova u procesu renoviranje stana završen, pristupa se kozmetičkom delu građevinskih radova u koje spadaju i gipsani radovi kao specijalna završna forma vaših zidova. Gipsani radovi Beograd za izradu spuštenih plafona, pregradnih zidova, oblaganja zidova koristi Knauf sistem i Rigips sistem materijale, kako bi kvalitet kao i u ostalim gradjevinskim radovima koje izvodi Adaptico ostao zagaratovan. Gipsani radovi Beograd izradu spuštenih plafona, pregradnih zidova i ostalih gipsanih radova, obavlja sa iskusnim timom obučenih od strane Knauf sistema, a takodje smo upućeni i u sva nova tehnološka saznanja kada su građevinski radovi u pitanju.

Gipsani radovi Beograd- Pregradni zidovi

Pregradni zidovi od gips-kartonskih ploča se iz godine u godinu sve više unapređuju, tako da su postali idealno rešenje bilo da se radi o renoviranju stana ili izradi novog prostora. Pregradni zidovi od gips-kartonskih ploča osim što pružaju idealno ravan zid, nude i odličan nivo termo i zvučne izolacije. Gipasani radovi Beograd prema Vašoj  potrebi predlaže najbolji sistem za pregradni zid. Na taj način se smanjuje trošak za izradu pregradnog zida. Završnu fazu zidova odnosno krečenje Beograd obavljamo i tu je vaš zid konačno gotov

Gipsani radovi Beograd  nudi celokupnu uslugu u izradi pregradnih zidova, od nabavke materijala, izrade zida, bandažiranja, gletovanja i krečenja zida. Po potrebi pre svih radnji obavljamo rušenje zidova i odvoz šuta na deponiju. Pored navedenog Gipsani radovi Beograd bude još i izradu dekorativnih panela od gips-kartonskih ploča, poput polica, kutija za televizore, slike itd…

Gipsani radovi Beograd- Spušteni plafoni

gipsani-radovi-beograd

Spušteni plafoni na početku su najpre ugrađivani u poslovne prostore, kako bi se sakrile razne instalacione mreže, takođe su pogodni i za ugradnju raznih vrsta rasvete. Sve su prisutniji i u stambenim prostorima kako zbog dekorativnih mogućnosti, tako i zbog uštede toplotne energije, jer smanjivanjem visine plafona, smanjuje se i potrebna kubikaža prostorije koju je potrebno ugrejati. Gipsani radovi Beograd će u zavisnosti od Vaših potreba i želja predložiti najpovoljniju varijantu spuštenog plafona koji će u potpunosti ispuniti Vaša očekivanja kako strukturno tako i estetski. Kao i kod pregradnih zidova, gipsani radovi Beograd Vam nude celokupnu uslugu : nabavku materijala, izrada spuštenog plafona, bandažiranje, gletovanje Beograd i krečenje, kao i ugradnju rasvete. Osim spuštenih plafona Gipsani radovi Beograd  nude Vam i dekorativne spuštene plafone po Vašoj želji sve u cilju odlično obavljene usluge adaptacija stana

Gipsani radovi Beograd- Oblaganje zidova gips-karton pločama

postavljanje-gipsaVerovatno se svako susreo sa loše izmalterisanim zidom, na kojem se neravnine vide golim okom. Idealno rešenje se nameće u vidu gips-kartonskih ploča koje moler Beograd može postaviti na lepak i tako ispraviti sve nepoželjne neravnine. Osim toga što je najpovoljnije rešenje, oblaganje gips-karton pločama ima i termoizolaciona svojstva. Ukoliko niste u mogućnosti da svoj prostor izolujete sa spoljašne strane, Gipsani radovi Beograd Vam nude rešenje u vidu oblaganja zidova gips- karton pločama, sa razlikom da se u ovom slučaju gips-karton ploče postavljaju se na profile, a šupljine izmedju profila se ispunjavaju kamenom vunom, zatim se zid oblaže gips-karton pločama. Na ovaj način se dobija bolja zvučna i termoizolacija kao i ravni zidovi. Kada radite renoviranje kupatila potrebno je da vodoinstalater Beograd obavi svoj deo posla kao i da se završe svi ostali grubi radovi.

Gipsani radovi Beograd garantuju kvalitetne ispitane materijale, kao i garanciju na izvodjenje svih gipsani radova. Isto vaši za sve ostale naše usluge a poseban akcenat stavljamo na garanciju radova gde električar Beograd obavlja svoj deo posla.


error: Content is protected !!